Visuele klachten van mensen met parkinson


Visuele problemen bij mensen met parkinson

Deze visuele problemen zijn minder opvallend dan motorische symptomen (problemen die met bewegen te maken hebben), en kunnen daarom over het hoofd worden gezien. Visuele problemen hebben echter een aanzienlijke invloed op het dagelijks leven en kunnen problemen veroorzaken met bijvoorbeeld lezen, autorijden en andere dagelijkse activiteiten. Daarom is het van belang de visuele problemen van mensen parkinson in kaart te brengen.

Voorbeelden zijn gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid, of het gezichtsveld. Er wordt weinig aandacht besteedt aan de klachten die mensen zelf rapporteren. Dit is zonde, aangezien juist deze klachten aangeven wat voor iemand belangrijk is en waar iemand adviezen, zorg, of revalidatie voor kan gebruiken.

Uit literatuur blijkt dat mensen met parkinson veel verschillende visuele klachten ervaren. Visuele klachten varieerden van functie-gerelateerde klachten (bijvoorbeeld wazig zien, dubbelzien, een verhoogde gevoeligheid voor licht of veranderingen in het zien van contrast) tot activiteit-gerelateerde klachten (bijvoorbeeld moeite met lezen, het zoeken, vinden en grijpen van objecten, of autorijden). De klachten kwamen vaker voor naarmate mensen langer de ziekte hadden, de ernst van de ziekte toenam, of wanneer de medicatie bijna uitgewerkt was (off-state). Daarnaast kwamen visuele klachten vaker voor bij mensen parkinson in vergelijking met mensen zonder parkinson. De aanwezigheid van visuele klachten leidt tot een verminderde kwaliteit van leven.

Een substantieel aantal mensen met parkinson meldt visuele klachten. Aangezien visuele klachten een duidelijke negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, is aandacht voor deze klachten essentieel. Een specifieke en actieve vraagstelling door artsen wordt geadviseerd om tijdige herkenning en behandeling van deze klachten te bevorderen.