Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parkinson Café
Berkelland
verwerkt van haar bezoekers, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Let op: het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging.

2. Welke gegevens verwerkt het Parkinson Café Berkelland en voor welk doel
2.1 In het kader van uw belangstelling voor Parkinson Café Berkelland worden de
volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres.

2.2 Parkinson Café Berkelland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie
over activiteiten van Parkinson Café Berkelland en het versturen van een bevestiging voor bijeenkomsten.

3. Bewaartermijnen
Parkinson Café Berkelland gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u
geïnformeerd wilt blijven over het Parkinson Café. Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door het Parkinson Café geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Parkinson Café Berkelland
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de Parkinson Cafévrijwilliger [sub 1] die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens. Deze vrijwilliger werkt daarbij conform de instructies en
voorwaarden zoals die door de Parkinson Vereniging zijn opgesteld.

Parkinson Vereniging
De Parkinson Vereniging maakt zich sterk voor informatievoorziening, belangenbehartiging, onderzoek en lotgenotencontact (onder andere in de vorm van Parkinson Cafés).